اهداف مؤسسه خیریه باران

 

 مؤسسه  خیریه نغمه باران مهر با الهام از تعالیم اسلامی با هدف غیر انتفاعی جهت ارائه­ ی کمک‌های قرض ­الحسنه و یا بلاعوض برای رفع نیازهای ضروری ذیل، برای دانشجویان دانشگاه بجنورد تشکیل شده است.

  • کمک هزینه­ درمان بیماری
  • کمک هزینه ­های تحصیلی
  • کمک هزینه­ های اسکان
  • کمک هزینه تغذیه
  • کمک به سایر هزینه ­های دانشجویی
  • کمک به ازدواج دانشجویان
  • کمک به اشتغال دانشجویان
  • کمک هزینه سفرهای ضروری
  •  انجام سایر فعالیت ها و هزینه هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به رفع احتیاجات دانشجویان نیازمند کمک می کند.