نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت موسسه خیریه

ثبت موسسه خیریه


 به استحضار خیرین گرامی می رساند به موجب مجوز اداره کل سازمان های مردم نهاد وزارت کشور صندوق خیریه باران با نام موسسه غیر تجاری نغمه باران مهر در تاریخ  1400/09/0/9 به شماره ثبت 728 و شناسه ملی 1401555962 تاسیس گردید.