نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه هیات مدیره

تشکیل جلسه هیات مدیره


جلسه اعضای هیات مدیره موسسه خیریه نغمه باران مهر در مورخ 1400/10/25 ساعت 20 به صورت مجازی با حضور سرکار خانم محمودیان و آقایان دکتر حسین اسکندری، دکتر محمد وحدانی، دکتر اکبر پاد و دکتر محمد مهوش تشکیل شد و در خصوص عقد تفاهم نامه با کمیته ی امداد امام خمینی (ره) و افتتاح حساب نزد صندوق امداد ولایت و میزان سپرده گذاری تصمیم گیری صورت گرفت. همچنین مقرر شد در جلسه ای با حضور اعضای هیات امنای افتخاری به شرح فعالیت های موسسه و اقدامات صورت گرفته و برای  ثبت موسسه پرداخته شود.