نمایشگر یک مطلب

فرصت خدمت به مردم هدیه‌ای است الهی که خدای متعال به بندگان مخلص عطا می‌فرماید

اعضای محترم هیات امنای افتخاری موسسه نغمه باران مهر:

جناب آقای دکتر بهنام الیاس پور

سرکار خانم دکتر صدیقه دوستیان

جناب آقای مهندس امین روشناس

سرکار خانم مریم سروری

جناب آقای دکتر موسی شاکری

جناب آقای دکتر محمد شبانی

جناب آقای دکتر محمدرضا قربانی

جناب آقای دکتر حمیدرضا محقی

جناب آقای دکتر امید وحدانی فر