معرفی مؤسسه خیریه باران

موسسه خیریه مژده باران به کمک دانشجویان عضو کانون دانشجویی خیریه باران از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را با هدف تلاش در جهت جذب منابع و کمک های مردمی و خیرین جهت کمک به دانشجویان نیازمند دانشگاه بجنورد آغاز کرده است.

از سال ۱۳۹۲ کمک‌های اعضای هیأت علمی و کارکنان به صورت کسر از حقوق و ماهیانه کمک شایانی به توسعه فعالیت‌های آن نموده است. 

در حال حاضر حامیان مالی موسسه خیریه باران حدود ۱۸۰ نفر از اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان محترم دانشگاه هستند. از سایر منابع در‌آمدی موسسه می‌توان به مساعدت سازمان‌ها و نهادهای بخش عمومی(دولتی و غیردولتی)، کمک‌های سایرخیرین حقیقی و حقوقی خارج از دانشگاه، مبالغ جمع‌آوری شده از محل صندوق صدقات خیریه باران و سود حاصل از سپرده بانکی نام برد.

 

این موسسه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ با نام موسسه نغمه باران مهر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری بجنورد) با شماره ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۵۵۹۶۲ به ثبت رسیده است