سوالات متداول

1- کمک های مالی به چه کسانی تعلق می گیرد؟

 تنها دانشجویان نیازمند دانشگاه بجنورد می توانند از کمک های موسسه نغمه باران مهر استفاده نمایند.

2- آیا به تمام متقاضیان کمک های مالی اعطا می گردد؟

 موسسه تلاش می کند بر اساس منابع مالی و نیازمندی متقاضیان به ترتیب اولویت به درخواست ها رسیدگی نماید.

3- شرایط متقاضیان درخواست کمک های موسسه چیست؟

 این مؤسسه زیر مجموعه­ ی وزارت متبوع محسوب نمی­ گردد و همانند صندوق رفاه دانشجویان نمی ­تواند به همه­ ی دانشجویان خدمات ارائه کند بنابراین اعطای تسهیلات و کمک­ های این مؤسسه به دانشجویانی که نیازی به چنین مساعدت­ هایی ندارند قانوناً و شرعاً مجاز نخواهد بود.

4- نحوه ی درخواست کمک های مالی از موسسه چگونه است؟

دانشجویان گرامی می توانند جهت تکمیل فرم درخواست با شماره 05832284620 (خانم محمودیان) یا از طریق آیدی تلگرام mohammadmahvash@ با آقای دکتر مهوش تماس حاصل فرمایند.

5- کمک های مالی موسسه  شامل چه مواردی است؟

 کمک هزینه­ ی درمان بیماری؛ کمک هزینه­ های تحصیلی؛ کمک هزینه ­های اسکان؛ کمک هزینه­ ی تغذیه؛ کمک به ازدواج دانشجویان؛ کمک به اشتغال دانشجویان؛ کمک هزینه سفرهای ضروری؛ انجام سایر فعالیت­ها و هزینه­ هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به رفع احتیاجات دانشجویان نیازمند کمک می­ کند. 

6- میزان کمک های مالی موسسه چقدر است؟

بسته به نوع وام و شرایط  منابع مالی در هر سال مالی مقادیر کمک های موسسه تعیین می گردد.

7- نحوه ی بازپرداخت اقساط چگونه است؟

وام گیرندگان باید طی 20  قسط  پس از دریافت وام به تسویه وام اخذ شده اقدام فرمایند.

8- نحوه ی مشارکت و همکاری در موسسه چگونه است؟

خیرین محترم می توانند کمک های نقدی خود را از طریق  شماره کارت 9919 0007 8670 6219 شماره شبا:  IR۸۶ ۰۵۶۰ ۹۳۲۱ ۸۱۰۰ ۳۷۷۸ ۸۴۴۰ ۰۱ شماره حساب: ۹۳۲۱.۸۱۰.۳۷۷۸۸۴۴.۱ به نام سپرده کوتاه مدت نغمه باران مهر نزد بانک سامان شعبه مرکزی بجنورد واریز نمایند. همچنین موسسه خیریه نغمه باران مهر پذیرای کمک های غیر نقدی خیرین محترم در خانه فرهنگ دانشگاه بجنورد (خانم محمودیان) است.